Domov

Iz prakse ...

za prakso:

  • izobraževanje po meri
  • sodobni andragoški in didaktični pristopi
  • strokovnost

 

 

Prijava na e-novice

Elektronska pošta:

Prijavi se

Tela vital

Naše prednosti

IZOBRAŽEVANJE PO MERI

Vsebino in obliko izobraževanja prilagodimo naročniku glede konkretne potrebe, dejavnost, s katero se ukvarja, delovno mesto udeležencev in zastavljene cilje.

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Snovalci in izvajalci izobraževalnih programov so strokovnjaki, ki se v praksi ukvarjajo z optimizacijo na posameznih področjih dela. Izobraževalni programi tako povezujejo teoretska izhodišča s praktičnimi primeri, ki se pojavljajo v dejanskih poslovnih okoljih in situacijah.

STROKOVNOST

Trenerji, ki izvajajo izobraževalne programe s posameznega vsebinskega področja, imajo za to področje bogate izkušnje in ustrezna znanja, s čimer zagotavljamo visoko raven strokovnosti na vseh tematskih področjih.

SODOBNI ANDRAGOŠKI IN DIDAKTIČNI PRISTOPI

Ekipa naših predavateljev in trenerjev skrbi tudi za svoje lastno izobraževanje. Ves čas se kontinuirano usposabljajo in izpopolnjujejo tudi s področja sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov.

V vseh izobraževalnih programih uporabljamo in razvijamo nove učne pristope, metode in tehnike, ki povečujejo učinkovitost izobraževalnega procesa.